START
PUBLIKACJE
PARTNERZY
KONTAKT
Copyright © 2012 by "Time Marszałek Group"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: karolina@marszalek.com.pl
W wyniku długoletniej współpracy między Anhui Publishing Group a Wydawnictwem Adam Marszałek powstała nowa firma Time Marszałek Group.
__________________________________
Designed by marszalek.com.pl
WITAMY NA STRONIE TIME MARSZAŁEK GROUP
Time Marszałek Group powstało z inicjatywy Anhui Publishing Group oraz Wydawnictwa Adam Marszałek. Najważniejszymi sferami aktywności TMG jest działalność wydawnicza (wydawnictwa zwarte i ciągłe). Dodatkowe działania skupią się zarówno na organizacji festiwali, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych, jak i podejmowaniu przedsięwzięć biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i zjawiska tak zwanej zielonej energii.
Starsze
AKTUALNOŚCI
 
 
HISTORIA
2006
Współpracę Wydawnictwa Adam Marszałek z Anhui Publishing Group zainspirowała wizyta w Polsce delegacji wydawców chińskich pod przewodnictwem Pani Wu Wei.
__________________________________
2007
Formalne podpisanie umowy o współpracy nastąpiło w pekińskiej siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek. W uroczystości tej uczestniczyła delegacja z Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim.
__________________________________
2008
Podpisanie kolejnej umowy miało miejsce w Toruniu w trakcie wizyty delegacji APG, której przewodniczył Tian Haiming.
2008
W listopadzie 2008 roku podczas kolejnej wizyty w Hefei podpisano umowy, w wyniku których poszerzono zakres współpracy. Delegacja odwiedziła również drukarnię APG.
__________________________________
2009
W maju 2009 roku redaktor naczelny APG Lin Qingfa i dr Adam Marszałek uzgodnili wydanie w Polsce książek Chinese Folk Customs, I'm a Mouse in Beijing Room oraz Psychoteraphy from the Orient.   
__________________________________
2011
Przełomowe znaczenie miała wizyta 18-osobowej delegacji pod przewodnictwem Zanga Shikai w Toruniu. W czasie jej trwania podpisano wstępną umowę zapowiadającą powołanie do życia firmy Time Marszałek Group.
__________________________________
2011
W 2011 roku w trakcie pekińskich targów książki w wyniku przeprowadzonych negocjacji, którymi kierowali ze strony Anhui Publishing Group redaktor naczelny koncernu Lin Qingfa oraz dyrektor Bao Yunjiu, a ze strony WAM Adam Marszałek i Iwona Nadolska-Bartosiak, ustalono plan współpracy na rok 2012.
__________________________________
2011
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy wydawnictw skupionych w Anhui Publishing Group: Huang Heping, Ren GengYun, Hu Zhengyi, Zheng Ke, Zheng Kewen, Zhu Han Dong.
__________________________________
2011
W uznaniu dorobku prezesa dr. Adama Marszałka w zacieśnianiu współpracy polsko-chińskiej został wyróżniony tytułem honorable board member of China Book International Advisory Board. 
__________________________________
2011
W wyniku długich negocjacji prowadzonych przez polskich i chińskich partnerów w Hefei doszło do podpisania umowy tworzącej międzynarodową firmę Time Marszałek Group. Oprócz działalności wydawniczej będzie ona prowadziła działalność biznesową w innych dziedzinach. Siedzibą spółki będą podtoruńskie Łysomice, a teren działania obejmie całą Europę.
__________________________________
2011
W uroczystym bankiecie, który z tej okazji wydał na cześć dr. Adama Marszałka prezes Anhui Publishing Group Wang Yafei, uczestniczyli m.in.: dyrektor Bao Yunjiu, dr Joanna Marszałek-Kawa, prof. Marek Jackowski, prof. Miao Huashou, prof. Andrzej Radzimiński, doc. Liu Jian, prof. Marek Chmaj, prof. Jadwiga Szulakiewicz, prof. Kazimierz Pająk, prezes Ireneusz Kwiatkowski, redaktor naczelny APG Lin Qingfa, dr Michał Gołoś oraz - oczywiście - dyrektor generalny Time Marszałek Group dr Adam Marszałek.
__________________________________
2013
W dniu 9 października w hotelu Hilton w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia inauguracji działalności Time Marszałek Group w Polsce. Właściciel koncernu Anhui Publishing Group Wang Yafei mianował dr. Adama Marszałka Generalnym Menadżerem Time Marszałek Group.
__________________________________
Książki Time Marszałek Group dostępne są w księgarni internetowej www.marszalek.com.pl/sklep (link)
Powstaje Centrum Al-Farabi - Kopernik
20.01.2015 r.

Prezes Time Marszałek Group Adam Marszałek, ambasador Kazachstanu
w Polsce JE Yerik Utembayev oraz prof. Marek Chmaj byli organizatorami
spotkania dużej grupy ekspertów zainteresowanych powstaniem polsko-
kazachskiej instytucji pod nazwą Centrum Al-Farabi - Kopernik. Inicjatywa
stworzenia Centrum narodziła się podczas wizyty senatora dr. Piotra B.
Zientarskiego, prof. dr. hab. Marka Chmaja oraz prezesa dr. Adama
Marszałka na Uniwersytecie Al-Farabi. Duże zainteresowanie i poparcie idea
ta uzyskała od goszczącego polską delegację JM rektora Uniwersytetu Al-
Farabi Galyma Mutanova.
W spotkaniu uczestniczyli profesorowie: Stanisław Sulowski, Jacek
Sobczak, Waldemar Gontarski, Yerik Primbetov, Lech Gardocki,
Marek Chmaj, Tadeusz Bodio, Andrzej Bisztyga, Bogusław Banaszak
oraz prezes Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz, JE Yerik
Utembayev, a także senator dr Piotr B. Zientarski, prof. Mikołaj Iwanow,
dr Mariusz Bidziński, dr Adam Marszałek, radcy ambasady Kazachstanu
Denis Yessentayev i Bakhytzhan Bulegenov, sekretarz Rustem
Zhappassov, Marina Jumakanova i Karolina Targus.
Rokowania w chińskiej ambasadzie
27.02.2015 r.

Pod koniec lutego w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie
odbyło się spotkanie w sprawie wspólnej edycji książki poświęconej
problematyce mniejszości narodowych w Chinach. W rozmowie
uczestniczyli Karolina Targus, dyrektor biura Time Marszałek Group, oraz
Sun Bo - III sekretarz Ambasady ChRL.
Rozmowy o współpracy gospodarczej
9.03.2015 r.

O możliwościach polsko-chińskiej współpracy gospodarczej w siedzibie
władz województwa kujawsko-pomorskiego rozmawiali przewodniczący
Sejmiku Województwa Ryszard Bober i general menager Time Marszałek
Group dr Adam Marszałek. Szczególne zainteresowanie przewodniczącego
Bobera budziła kwestia współpracy w dziedzinie rolnictwa. Uczestnicy
spotkania postanowili przedstawić chińskim partnerom konkretne projekty
dotyczące wspólnych inwestycji w tym obszarze oraz możliwość eksportu
do Chin produktów wytwarzanych w województwie kujawsko-pomorskim.
Spotkanie w Magistracie
20.03.2015 r.

W toruńskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie wiceprezydenta Torunia
Zbigniewa Fiderewicza z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr.
Adamem Marszałkiem. Obaj panowie, dyrektor Departamentu Kultury UM
Zbigniew Derkowski, asystent wiceprezydenta Anita Murawska oraz
sekretarz II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego Karolina Targus
omówili stan przygotowań tego ważnego projektu. Rozmawiano również o
konieczności właściwej organizacji bogatego zestawu imprez
towarzyszących, wśród których znajdą się projekcje filmów azjatyckich,
występy zespołów artystycznych z państw azjatyckich, pokazy kuchni
kazachskiej oraz prezentacja wypieku toruńskich pierników.
Z ambasadorem Nazarovem o książkach
20.03.2015 r.

O możliwości współpracy Time Marszałek Group z uzbeckimi firmami
wydawniczymi rozmawiał z JE Ikromem Nazarovem, ambasadorem
Uzbekistanu w Polsce, dr Daniel Kawa, redaktor naczelny Time Marszałak
Group. Zdaniem Pana Ambasadora kwestie te będzie można szczegółowo
przedyskutować w czasie zbliżającej się wizyty prezesa Adama Marszałka
w Uzbekistanie.
Polscy obserwatorzy odwiedzili punkty wyborcze w Taszkiencie,
Samarkandzie, Ferganie oraz w kilku mniejszych miejscowościach.
Prezes na wyborach prezydenckich w Uzbekistanie
3.04.2015 r.

W dniu 29 marca 2015 roku odbyły się w Uzbekistanie wybory prezydenckie.
W charakterze obserwatora przebywał na nich Generalny Menadżer Time
Marszałek Group dr Adam Marszałek. Wśród kilkudziesięciu obserwatorów
ze świata był także wybitny znawca Azji Środkowej, profesor Tadeusz
Bodio z Uniwersytetu Warszawskiego. Polscy obserwatorzy odwiedzili
piętnaście punktów wyborczych w dniach poprzedzających wybory, jak i w
trakcie ich trwania. Wśród czterech kandydatów startujących w wyborach
zwyciężył urzędujący prezydent, Isłam Karimow, na drugim miejscu
uplasował się współpracujący z Wydawnictwem Adam Marszałek profesor
Akmal Saidow.
Wojewoda Ewa Mes na Kongresie
17.04.2015 r.

W czasie spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Bydgoszczy prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek
poinformował wojewodę Ewę Mes o stanie przygotowań do II
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pani Wojewoda, która objęła nad
nim patronat, potwierdziła swój udział w tym ważnym wydarzeniu. W
spotkaniu uczestniczyła również sekretarz Kongresu Karolina Targus.
Spotkania z Michałem Korolko w Urzędzie Marszałkowskim
28.04.2015 r.

23 kwietnia 2015 roku Daniel Kawa, redaktor naczelny Time Marszałek
Group spotkał się z Michałem Korolko, dyrektorem Departamentu Rozwoju
Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego .
Przedmiotem rozmowy było planowane działań związanych z toruńskim
Centrum Al-Farabi - Kopernik, którego zadaniem będzie wspieranie
współpracy polsko-kazachskiej, szczególnie w dziedzinie gospodarki.
Pani Prezes rozmawiała w Aktobe z panią Rektor
28.04.2015 r.

W 2013 roku Wydawnictwo Adam Marszałek podpisało umowę o współpracy
z Kazachsko-Rosyjskim Uniwersytetem Międzynarodowym w Aktobe. W
czasie niedawnego pobytu w tym mieście prezes Wydawnictwa Adam
Marszałek prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa spotkała się rektorem tej
uczelni Altyn Myrzashovą. Podczas rozmowy Panie omówiły perspektywy
dalszej kooperacji Wydawnictwa z uczonymi tego uniwersytetu. Szczególne
zainteresowanie Pani Rektor wzbudziła możliwość publikacji artykułów w
czasopismach wydawanych przez naszą oficynę.
Ze strony Time Marszałek Group umowę podpisał dr Daniel Kawa, redaktor naczelny Time Marszałek Group, ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej reprezentował Sun Bo, III sekretarz.
Porozumienie z ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej
21.05.2015 r.

W wyniku kilkumiesięcznych negocjacji doszło do zawarcia
porozumienia pomiędzy ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej a
Time Marszałek Group przewidującego wydanie przez Time
Marszałek Group książki zatytułowanej The Uyghur Enigma:
Discover Rebiya Kadeer autorstwa Laurence’a Paula i Alexandra
Dalrymple’a. Publikacja ukaże się w języku angielskim i będzie
dystrybuowana na terenie Europy.

O współpracy polsko-kazachskiej w agencji
12.06.2015 r.

W siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jej prezes dr inż. Ewa
Rybińska i wiceprezes Zarządu dr. Wojciech Daniel oraz generalny
manager Time Marszałek Group dr. Adam Marszałek i redaktor naczelny
TMG Daniel Kawa dyskutowali o możliwości nawiązania kontaktów z
państwami azjatyckimi, w tym także z Chinami.
Spotkanie z dyrektorem „Toruńskich Wódek Gatunkowych”
15.06.2015 r.

W dniu 15 czerwca 2015 roku odbyło się w Toruniu spotkanie generalnego
menadżera Time Marszałek Group Adama Marszałka i redaktora
naczelnego Daniela Kawy z Dariuszem Mazgalem - dyrektorem ds.
sprzedaży alkoholi „Toruńskich Wódek Gatunkowych”, któremu towarzyszył
Piotr Lenkiewicz z działu eksportu tej firmy. Rozmowa dotyczyła
możliwości eksportowych produktów toruńskiej firmy na rynki azjatyckie (w
tym szczególnie na rynek chiński). Wstępnie ustalono także, że podjęte
zostaną działania mające na celu stworzenie wspólnego produktu - wódki,
która będzie prywatną marką Time Marszałek Group.
Odkrywanie Rebije’i Kadir - najnowsza książka o kulisach działalności ujgurskiej aktywistki
19.06.2015 r.

Nakładem Time Marszałek Group
ukazała się właśnie książka The Uyghur
Enigma: Discover Rebiya Kadeer
[Ujgurska enigma: odkrywanie Rebije’i
Kadir] autorstwa znanych
amerykańskich autorów Laurence’a
Paula i Alexandra Dalrymple’a. Praca
ta opisuje nieznane dotąd kulisy
działalności ujgurskiej aktywistki
walczącej o uniezależnienie Regionu
Autonomicznego Sinciang-Ujgur od
Chińskiej Republiki Ludowej. Publikacja
ukazała się w języku angielskim i jest
dystrybuowana na terenie Europy.
DELEGATION OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
AND RESEARCH PRESS
7.10.2015 r.

Delegation of Foreign Language Teaching and Research Press from
China visited Europe for several days. During the stay President of
the publishing house Cai Jianfeng signed cooperation agreement
with General Manager of Time Marszałek Group - Dr. Adam
Marszałek.
Zgromadzenie w sprawie Izby Euroazjatyckiej
23.06.2015 r.

Dnia 19 czerwca 2015 roku w siedzibie Centrum Bankowo-Finansowego
Nowy Świat S.A. odbyło się walne zgromadzenie członków-założycieli Izby
Euroazjatyckiej KZ-EURO-PL. Poświęcone było wyborom członków zarządu i
komisji rewizyjnej. Podczas spotkania omówiono również projekty
realizowane w ramach współpracy polsko-kazachstańskiej w bieżącym roku.
Inicjatorem spotkania i jego przewodniczącym był JE Yerik Utembayev -
Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce. W trakcie spotkania wybrano
zarząd w następującym składzie: Andrzej Rosiński, Andrzej Strot,
Tomasz Makowski, Adam Sikorski, Ryszard Grzebielucha, Kazimierz
Marcinkiewicz, Piotr Papis, Robert Proczko i Agnieszka Cieniuch. Time
Marszałek Group reprezentowali dyrektor generalny Adam Marszałek i
dyrektor biura Karolina Targus. W ostatnim czasie TMG ściśle
współpracuje z Ambasadą Kazachstanu, czego przykładem mogą być
wspólnie organizowane seminaria.
Spotkanie w China Garden
31.07.2015 r.

W ostatnim czasie w chińskiej restauracji China Garden w Warszawie odbyło
się spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka z
radcą ds. kultury ambasady Chińskiej Republiki Ludowej Cai Lian. Podczas
lunchu omówiono udział Chin w III Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim,
który odbędzie się w dniach 18-20 maja 2016 roku. Rozmawiano także o
planach dotyczących organizacji prezentacji trzech książek, które ukażą się
wkrótce nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek. Są to: Pięć
błogosławieństw, Poznać Chiny - o pochodzeniu stu chińskich znaków oraz
piąta część z serii Reformując Chiny. W dyskusjach wzięli również udział
redaktor prowadzący publikacji Karolina Targus i sekretarze ambasady
ChRL Peng Lee oraz Li Yinan.
"Marshalls" on the Silk Road
5.08.2015 r.

In the Marshal Office of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship there was a
meeting of Piotr Całbecki - Marshal of Kuyavian-Pomeranian voivodeship
and Adam Marszałek - General Manager of Time Marszałek Group. The
meeting was mainly focused on the possibilities of Polish-Chinese
cooperation and especially on the vision and action on jointly building “Silk
Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road”. In the context of
meeting of Adam Marszałek and Deputy Prime Minister of China that is
planned to take place on 25 August 2015 Marshal Całbecki declared the
support of the voivodeship authorities for all the activities that are going to
take place within Kuyavian-Pomeranian voivodeship.

General Manager in Hefei
24.08.2015 r.

During his staying in Hefei in late August 2015 General Manager of Time
Marszałek Group dr. Adam Marszałek conducted some productive
business talks with the new president of the Anhui Publishing Group,
Wang Min. In effect it was decided that by means of Time Marszałek
Group Chinese funds will be invested in renewable energy in Poland.
Traditionally, in the building of the Anhui Publishing Group General
Manager dr. Adam Marszałek and accompanying prof. Miao Huashou
were welcomed by the companies editor in chief Qingfa Lin, director for
international affairs Bao Yunjiu, his deputy Zhu Chang and Musa Guo.
CHINESE EDITION OF THE NOVEL BY ZUZANNA KAWA IS READY!26.08.2015 r.

During a meeting in Hefei, president of Anhui Publishing Group Wang Yafei presented president Adam Marszałek with a copy of the Chinese version of the children novel Annie Wood gets a clue by Zuzanna Kawa.
In turn, president Adam Marszałek presented president Wang Yafei with the Polish edition of his book entitled With common sense and wisdom. President’s Microblog. The meeting was also attended by prof. Janusz Korol.
NEW PRESIDENT OF ANHUI PUBLISHING GROUP
28.08.2015 r.

There is a new president of Anhui Publishing Group. The hitherto president of APG Wang Yafei was replaced by the former CEO, Wang Min. At a meeting with dr. Adam Marszałek, general manager of Time Marszałek Group the new president assured that APG under his leadership will support the development of its Polish branch, as it does with its Slovak branch, operating under the name Universal Media Corporation Slovakia, which after acquiring the production halls of the Japanese Sharp continues to produce television sets in Łysomice. This means that in Łysomice near Toruń there are now two companies owned by Anhui Publishing Group.
The meeting in Hefei was also attended by prof. Miao Huashou.
MEETING REGARDING SOLAR FARMS
02.09.2015 r.

On 2nd of September in Toruń a meeting was held of the general manager of Group Time Marszałek, dr. Adam Marszałek and director of the company, dr. Daniel Kawa with representatives of WestWind Solar company of Toruń.
The subject of the conversation was the proposal to invest in Poland in a solar farm with a capacity of 1 MW. The planned completion date of the investment is July 2016.
After the official meeting Mr. Adam Marszałek hosted a supper in the famous Hawełka restaurant in Cracow in the honour of President Cai Jianfeng and his associates: Zhao Gang, Dong Xixiao and Lin Wenshuang.